داستان نویسی نوین یا مدرن فارسی تحت تاثیر ترجمهٔ رمان و داستان غربی اندکی پیش از انقلاب مشروطیت پا گرفت و چون با اوضاع و احوال جدید و زندگی طبقهٔ متوسط هماهنگ و مرتبط بود، پذیرشی روز افزون یافت و به تدریج در میان عامهٔ خوانندگان ایرانی تثبیت شد. نویسندگان ایرانی در ابتدا شروع به نوشتن رمان کردند این رمان‌ها تحت تاثیر سفر نامه ها و زندگی نامه ها و خاطرات سیاسی جدید و به خصوص ترجمهٔ رمان‌های حادثه‌ای و احساساتی غربی بود و در آن‌ها واپس ماندگی‌های اجتماعی و سیاسی جامعهٔ ایرانی تشریح شده بود و در ضمن انتقاد صریح از اوضاع و احوال خصوصیتی آموزشی داشت...

فایل(های) الحاقی

داستان نویسی نوین فارسی، تاریخچه dastan nevisie novine farsi tarikhche.pdf 53 KB application/pdf