”چیزی که در مورد د.ب. اذیتم می‌کنه اینه که اون این همه از جنگ بدش می‌آد ولی تابستون پیش این کتاب وداع با اسلحه رو داد بخونم. گفت کتاب محشریه. اصلاً سر در نمی‌آرم. کتابه در بارهٔ سروان هنری که مثلاً قراره شخصیت باحالی باشه است. نمیدونم این د.ب. چطوری می‌تونه هم از جنگ بدش بیاد هم ازین کتاب مزخرف خوشش بیاد.<br /> یا مثلاً چطوری می‌تونه کتاب چرتی مثل وداع با اسلحه رو دوست داشته باشه هم کارای رینگ لارد نر یا اون یکی رو که خیلی دوست داره، گتسبی بزرگ...

فایل(های) الحاقی

دربارهٔ سلینجر و یک داستان کوتاه darbareye salinjer va yek dastane kootah.pdf 49 KB application/pdf