دانمارک یک کشور کوچک و صاف و غیرکوهستانی است که تقریباً دور تا دور آن را آب محاصره کرده و بین دریای شمال و دریای بالتیک قرار دارد و از شبه‌جزیرهٔ یولند و ۴۰۶ جزیره تشکیل شده اکثر جزیره‌ها کوچک و ساکنین کمی داشته یا غیرمسکونی است. پایتخت که بزرگترین شهر کشور است کپنهاک نام دارد و در شیلند قرار دارد. ۵،۲ میلیون نفر در آنجا زندگی می‌کنند و گرچه لهجه‌های متفاوتی وجود دارد ولی همگی دانمارکی صحبت می‌کنند، تقریباً ۲۶۰ هزار نفر از مردم اتباع خارجی هستند. امروزه دانمارک یک جامعه با سواد و صنعتی پیشرفته است که به تحصیل و تجدی توجه دارد. دانمارک جزء کشورهائی است که بیشترین تعداد دوچرخه‌سوار است و در ساعات شلوغ روز در شهرها می‌توان ردیف‌های دوچرخه را مشاهده کرد... .

فایل(های) الحاقی

شهروند در دانمارک citizen-denmark.pdf 3,967 KB application/pdf