اسطوره‌ها از خاکستر بر می‌خیزند<br /> اسطوره روایت انسان اولیه <br /> ”پارسیان و من“ شورش نثر است<br /> بر علیه ”نظم کهن“ شورش رمان است بر علیه اسطوره و حماسه، واسازی و بازسازی متون مقدس و تاریخ و باز تفسیر آنها است در شرایط نوین. در حالی که تحلیل‌های تاریخی و گذاره‌های آن صریح هستند، اما وجه مشترک کانون توجه هم تاریخ نگار، هم داستان‌ نویس، بذل توجه به گذشتهٔ انسان و یا جوامع انسانی است.<br /> به راستی چه پیوندی بین قصه، داستان، تاریخ و یا اسطوره وجود دارد؟

فایل(های) الحاقی

در آمدی بر پارسیان و من dar amadi bar parsian va man.pdf 63 KB application/pdf