می‌توان گفت دانیل داگلاس هوم معروف‌ترین چهره در میان مدیوم‌های دنیاست. دربارهٔ وی کتب بسیار زیادی نوشته شده است اما باز هم ابهامات در مورد زندگی او بسیار زیاد است. مخالفانش او را یک شیاد می‌دانستند در حالی که طرفدارانش او را بالاتر از انسان‌های معمولی خطاب می‌کردند. شاهدان عینی بیان می‌کردند که گاهی حتی حضور او در یک خانه باعث می‌شود خانه به لرزه در بیاید. گاه می‌گفتند که او میزهای بزرگ ۱۰۰ کیلویی را بدون هیچ گونه تماس دستی بلند می‌کند. او می‌تواند پرواز کند،...

فایل(های) الحاقی

دانیل داگلاس هوم، غولی در میان کوتوله‌ها daniel daglas hoom ghooli dar miane kootooleha.pdf 58 KB application/pdf