نگاهی به رمان ”پل‌های مدیسون کانتی“ وقتی زندگی دچار سکون و یکنواختی شود، وقتی هیچ اتفاق تازه‌ای پیش نیاید و اگر پیش آمد فاقد آن جاذبه‌ای باشد که شخص را از عرصهٔ کسالت رهایی بخشد، آنگاه هر رخدادی، کاملاً نو و هر فردی که به نوعی نشان از بدعت، تازگی و دگرگونی داشته باشد، جذابیت و حتی شیفتگی خاصی در زندگی تکراری فرد کسل به وجود می‌آورد.<br /> زنی را در نظر بگیرید که مدت بیست سال در روستایی زندگی می‌کند، تمام حرف‌هایش را با شوهرش زده و تمام حرف‌های او را شنیده است، رابطه‌شان گرچه رسمی نیست اما از عاطفه و عشق تهی است و...

فایل(های) الحاقی

چه کسی از غبار جاده‌ها بیرون می‌آید؟ che kasi az ghobare jade ha biroon miayad.pdf 99 KB application/pdf