مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه‌تر من<br /> شاعر ترانهٔ ”مرغ سحر“، ”ملک‌الشعرای بهار“، و خالق آهنگ ”مرتضی نی‌داوود“ بود. ترانهٔ مرغ سحر را اول بار ”ملوک ضرابی“ خوانده و سپس ”قمرالملوک وزیری“.<br /> در روزگاری که ”ابوالحسن ورزی“، ”پژمان بختیاری“ و ”نواب صفا“ و ”کلنل علینقی‌ خان وزیری“ آهنگ‌ساز و ”جواد بدیع‌زاده“، ”قوامی“ و ”فاخته‌ای“ خواننده از تنگهٔ قافیه‌های ”گل“ و ”بلبل“ می‌گذشتند.<br /> این نسل از آنجا که به امکانات موجود در ”ادارهٔ رادیو“ وابسته نبود، به اعتبار استقلال خود در تولید و پخش آثارشان به‌صورت ”صفحه“ و بعدها ”نوار کاست“، دست بازتری در بیان سرودن ترانه داشتند. گرچه باز هم آنچنان ایمن نبودند و امنیتی که باید نبود و این نیز خود باعث ابداع ترانهبر متن فیلم شد...

فایل(های) الحاقی

اولین سانسور در ایران avalin sansor dar iran.pdf 67 KB application/pdf