یادداشتی بر داستان توهم نوشتهٔ مهدی پاک‌نهاد<br /> وقتی واقعیت به عنوان اصل مهمی در هستی، مرجعیت خود را از دست می‌دهد و توانایی آن‌ را ندارد تا کارکرد عناصر اطراف ما را مشخص کند، عناصر معلق و بی ریشه‌ دارای کارکردی دگرگون می‌شوند یعنی جدا از آنچه بوده‌اند خود را معرفی می‌کنند، به صورت غیر واقعی و ذهنی، صورتی به نام توهم.<br /> پنجره برای دیدن هر آن چیزی است که در بیرون وجود دارد. روزنه‌ای است برای اینکه بدانیم بیرون نیز جهانی هست. آیا بیرون جهانی هست؟ جهانی متفاوت با جهان درون؟ و این تنها از منظر پنجره قابل دست‌ یابی است...

فایل(های) الحاقی

آنها از زندگی قطار به توهم اتاق تبعید شده‌اند anha az zendegie ghatar be tavahhome otagh tashbih shode and.pdf 47 KB application/pdf