بعد از انتشار کتاب ”آیین زیارت“ از یک ایرانی مقیم امریکا به نام ”تقی مدرسی“ که با استفاده از یک جو کاذب تبلیغاتی امکان معرفی یافت، دو کتاب دیگر از نویسندهٔ کتاب ”طوبا و معنای شب“ با عناوین ”سگ و زمستان بلند“ و ”زنان بدون مردان“ انتشار یافته که این دومی اگر چه سال ۱۳۵۷ در پاریس نگاشته شد، اما برای اولین بار است که این کتاب به چاپ می‌رسد. کتاب‌هایی چنین برای مردم نگاشته نمی‌شوند و اصلاً جریان‌های منورالفکری در این جهانی که آن‌را جهان سوم می‌نامند و بالخصوص در ایران بعد از انقلاب، با مردم رابطهٔ حقیقی ندارند.

فایل(های) الحاقی

از مایکل جکسون تا شهرنوش پارسی‌پور az maikel jakson ta farnooshe parsi poor.pdf 78 KB application/pdf