آلن رب گری‌یه و رمان ”جن“ .<br /> مایهٔ رمان از هر مقوله‌ای که باشد به نظر میرسد با تمامی انسانیت سر و کار دارد: با عشق و ترس، مکان و زمان، سکوت و مرگ،و غیره.این‌ها عنصرهای هر شکل از زندگی است. آگاهی از این عناصر به آگاهی از خود مربوط است و این عمل محدود به رمان نویسان نمی‌شود. تکنیک‌های رمان، چیزی نیست مگر شکلی که رمان‌نویس ابداع می‌کند.تا به آنچه نخست به نظر میرسید با تجزیه و تحلیل سر ناسازگاری دارد، تجسم و ثبات و نظم می‌دهد.

فایل(های) الحاقی

رمان جن romane jen.pdf 74 KB application/pdf