”جنگ و صلح“ در سرزمین رئالیسم<br /> تولستوی در سال ۱۸۲۸ در منطقهٔ یاسنایا پولیانا به دنیا آمد و در سال ۱۹۱۰ نیز در همین منطقه دار فانی را وداع گفت. ۱۳ فرزند داشت که نه فرزند او زنده ماندند و خاندان پرشمار فعلی وی را بنیان نهادند.خاندانی که اعضای آن در کشورهای سوئد، آلمان، بریتانیا، فرانسه، امریکا، و ایالات مختلف روسیه اسکان دارند.<br /> بسیاری از تولستوی‌ها بعد از انقلاب کمونیستی در سال ۱۹۱۷ از روسیه فرار کردند و در سایر کشورها پناهنده شدند.

فایل(های) الحاقی

لئو تولستوی نویسندهٔ افسانه‌ای روسیه leo tolstoi nevisandeye afsaneiye roosie.pdf 35 KB application/pdf