کتاب افسانهٔ زندگان از معدود کتاب‌هایی است که یک نویسندهٔ ایرانی کوشش کرده است بر اساس نظریه‌ای معین به تحلیل قصه‌های شفاهی بپردازد. دیدگاه تحلیلی ناظر بر کتاب ” دیدگاهی است مبتنی بر انسان‌شناسی فمینیستی و جنسیت که با استفاده از گرامر جنسی سنی “ به موضوع پرداخته است. <br /> در مقالات کتاب نکات مختلفی دربارهٔ نظام پدرسالاری، تقدیر گرایی، عشق و فرهنگ مطرح شده است.

فایل(های) الحاقی

افسانهٔ زندگان afsaneye zendegan.pdf 98 KB application/pdf