به گفتهٔ آقای بهارلو این اثر اثری است ناب و در تراز پرورده‌ترین داستان‌های کوتاه جهان. این کتاب را مژده دقیقی به فارسی ترجمه کرده است که میشود گفت اولین ترجمهٔ پاکیزه از آثار پاموک به زبان فارسی است.<br /> اغلب آثار پاموک از ترکی به فارسی ترجمه شده است که در ارا‌‌‌‌‌‌‌‌ئه زبان گفتاری مناسب لنگ می‌زند.<br /> در یکی دو سال اخیر آثار پاموک در اروپا جزو پرفروش‌ترین آثار است و پاره‌ای از کتاب‌های او به بیش از بیست زبان زندهٔ دنیا ترجمه شده است. پاموک نویسنده‌ای است روشنفکر، مستقل، با روحیه‌ای انتقادی.

فایل(های) الحاقی

بررسی داستان ”آدم‌های مشهور“ اثر اورهام پاموک barrasie dastane adamhaye mashhoor asare oorham pamook.pdf 43 KB application/pdf