صمد هیجده ساله بود که راهی روستاهای آذربایجان شد، درست در همان سنی که جوانان همسنش در مسایل ساختگی دست و پا می‌زدند،اما او می‌بایست به داد پدر می‌رسید.<br /> او رفت اما تنها به در آوردن نان بخور و نمیر قناعت نکرد،از برای مبارزه با فساد‌ها، حق‌کشی‌ها و تباهی‌های زمان خود قلمش را که برای بعضی‌ها سلاح خطرناکی است را به کار انداخت.<br /> او از بچه‌ها شروع کرد و...

فایل(های) الحاقی

نگاه به ادبیات کودکان از دید صمد بهرنگی negah be adabiyate kodakane samade behrangi.pdf 43 KB application/pdf