دکتر عباس پژمان در خصوص کتاب (زنی شبیه حوا) تالیف علی‌الله ‌سلیمی گفت: همه چیز در این کتاب به یک اندازه اهمیت ندارد، و این کتاب، داستانی کوتاه از یک لحظهٔ شهودی است و ضعف‌هایی در آن وجود دارد ولی نه به آنگونه که به کل داستان لطمه‌ای وارد کند.<br /> ایشان تصریح کرد: زبان داستان خوب و همهٔ داستان‌های کتاب از یکدستی خوبی برخوردار است و نویسنده سبک مستقلی را را برای نوشتن داستان‌ها ایجاد کرده است. داستان‌ها در عین ایجاز عاری از ابهام و پیچیدگی هستند و خواننده پس از خواندن داستان احساس می‌کند که همه چیز را دریافته است. این داستان ژانر ادبی دارد و با شعر هم سنخیت دارد.

فایل(های) الحاقی

دکتر عباس پژمان DR abbas pejman.pdf 34 KB application/pdf