امام رضا علیه‌السلام در بارهٔ آیهٔ ”فاتقوالله با اولی‌الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکراً “ (سورهٔ طلاق آیهٔ ده): پس حرمت خداوند را نگه دارید ای خردمندانی که به حقایق ایمان آورده‌اید تحقیقاً خداوند چیزی را که مایه پند و تفکر شماست نازل کرده است. فرموده است: کلمهٔ ذکر در این آیه همان رسول خداست و ما اهل بیتش ”اهل ذکر“ هستیم.<br /> تقدیس و پرستش<br /> یکی از پایدارترین و قدیمی‌‌ترین تجلیات روح آدمی و یکی از اصیل‌ترین ابعاد وجود آدمی حس نیایش و پرستش است.<br /> مطالعهٔ آثار زندگی بشر نشان می‌دهد هرزمان و هرجا که بشر وجود داشته باشد، نیایش و پرستش هم وجود داشته است. چیزی که هست شکل کار و شخص معبود متفاوت شده است...

فایل(های) الحاقی

تفسیر کلمهٔ ذکر و اهل ذکر tafsire kalameye zekre va ahle zekr.pdf 40 KB application/pdf