بخشی از باب بیست‌وپنجم کتاب ”تاریخ ایران“ نوشتهٔ جان مالکوم به موضوع عید نوروز و طریقهٔ برگزاری آن در عهد فتحعلی شاه قاجار اختصاص دارد. مالکوم نخستین فرستادهٔ حکومت انگلیسی هندوستان به ایران بود که بنای روابط بعدی دو کشور را پی‌ریزی کرد. او دو بار به ایران آمد و اندوخته‌ها و آموخته‌های خود را در کتابی ارزشمند به نام ”تاریخ ایران“ گرد آورد. این کتاب توسط یک ایرانی مقیم هند به نام میرزا اسماعیل حیرت به نثری شیرین ترجمه شده است. به مناسبت این روزها بخش‌های مربوط به نوروز کتاب را ذکر می‌کنیم.<br /> ”عید نوروز که روز وصول شمس به نقطهٔ تقاطع ربیعی است... تا هنوز به سیاق ایام قدیم در اهالی ایران جاری است. سنیان بر این رسم طعن کنند و از رسوم کفار دانند اما ایرانیان سبب دیگر برای اجرای این عید پیدا کرده‌‌اند...

فایل(های) الحاقی

نوروز و قاجارها noroz va ghajar.pdf 43 KB application/pdf