حملهٔ مغول را ورود بلامانع عدهٔ کثیری از قبایل ترک و تاتار را به ایران باز کرد و قبایلی که در راه مقاصد چنگیز دست به کشتارهای بیرحمانه و قتل نفوس و نهب اموال مردم شهرها و دهستان‌های ایران‌ زده بودند در سایهٔ قدرت نظامی مغول و سپس در سایهٔ خدمتگذاری به ایلخانان مغول بسیاری از دشت‌ها و دامنه‌های سبز و خرم کوهستان‌های فلات ایران و قفقازیه را برای سکونت خود انتخاب کردند و در مدت دو قرن حکومت ایلخانان در ایران با نقل و انتقال‌هائی که در محل سکونت این قبایل داده شد نژادهای مختلف تاتار و ترک به هم آمیختند به مناسبت نام محل سکونت و یا مناسبات اجتماعی اصطلاحات و نام‌های جدیدی در مورد این قبایل به‌کار برده شد که از آنن جمله ترکمان و ازبک را می‌توان ذکر کرد...

فایل(های) الحاقی

نسب قاجاریه nasabe ghajariye.pdf 28 KB application/pdf