به‌طور کلی حزب جمهوری اسلامی پدیده‌ای اجتماعی است که یک روند طولانی در تأسیس و حیات آن دخالت داشته است در جامعه ما هیچ پدیده‌ای به‌طور انتزاعی و خارج از زمان و مکان وجود ندارد و هر محصول اجتماعی در زمان و مکان خود ظهور می‌کند. حزب جمهوری اسلامی نیز پدیده‌ای خاص از تاریخ معاصر ایران ظهور کرد. این حزی در ایران، سرزمینی در خاورمیانه با پیشینه خاص مذهبی، اجتماعی، سیاسی پا به عرصه گذاشت. پیش‌زمینه‌های حزب جمهوری اسلامی به دو بخش نظری و عملی تقسیم می‌شود، در پبش‌زمینه‌های نظری بحث از هستی، چیستی و چرائی حزب در حوزه سیاست و اجتماع است. پبش‌زمینه‌های عملی نیز خود به دو جنبهٔ بعید و قریب تقسیم می‌شود. در یک کلام نهضت امام خمینی (ره) عامل اصلی فکر تأسیس جمهوری اسلامی بود. تجربه‌ انقلاب اسلامی از قیام الهی امام خمینی در سال ۱۳۴۰ و در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به نقطهٔ عطف خود رسید و در سال ۱۳۴۳ با تبعید امام مرحله طولانی کادرسازی خود را آغاز کرد و سرانجام در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید. تشکیل حزب اسلامی یک شرط اساسی داشت و آن این بود که باید بر اساس حق باشد. این تشکل باید پاسدار ارزش‌ها باشد و فقط برای خدا قدم بردارد و باید سازنده نیروهای مؤمن و فداکار برای نهضت اسلامی باشد، باید باری از دوش حکومت و مردم بردارد و آنان را به‌سمت جامعه اسلامی سوق دهد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی می‌گوید: یکی از آرمان‌های دیرین ما و شاید آنهائی که در سن ما باشند و جوانترها از پیش از انقلاب این بود که یک روزی یک حزب اسلامی با ایدئولوژی خالص اسلامی در دنیا در جهان اسلام به‌وجود بیاوریم که پایگاهی باشد برای تحزب و تشکل نیروهای مخلص دنیای اسلام.

فایل(های) الحاقی

حزب جمهوری اسلامی تولدی در انقلاب اسلامی ـ پیش‌زمینه‌های تشکیل حزب جمهوری اسلامی 13.pdf 197 KB application/pdf
انگیزه‌های تشکیل حزب جمهوری اسلامی 14.pdf 132 KB application/pdf
ضمیمهٔ اول 15.pdf 88 KB application/pdf
ضمیمهٔ دوم 16.pdf 144 KB application/pdf
ضمیمهٔ سوم 17.pdf 166 KB application/pdf
ضمیمهٔ چهارم 18.pdf 161 KB application/pdf
ضمیمهٔ پنجم 19.pdf 236 KB application/pdf
ضمیمهٔ ششم 20.pdf 186 KB application/pdf
ضمیمهٔ هفتم 21.pdf 94 KB application/pdf
ضمیمهٔ هشتم 22.pdf 179 KB application/pdf
ضمیمهٔ دهم 24.pdf 84 KB application/pdf