آفتاب
کد D94979

Glycosaminoglycan | موکوپلی ساکارید


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
موکوپلی ساکارید

واژه انگلیسی
Glycosaminoglycan

توضیحات
گروهی از پلی‌ساکاریدها که حاوی هگزوزامین (مثل ، گلوکوزامین) بوده و ممکن است که در ترکیب با یک پروتئین باشد یا نباشد ، و با پخش شدن در آب بسیاری از موسین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را تشکیل دهد. موسین‌ها مواد ژلاتینی چسبنده‌ای هستند که سلول‌ها را به‌هم ارتباط داده و باعث لغزندگی مفاصل و اندام‌ها بر روی هم می‌شوند.