آفتاب
کد D93822

Lichens | گلسنگ‌ها


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
گلسنگ‌ها

واژه انگلیسی
Lichens

توضیحات
گیاهانی هستند ریسه‌دار که از همزیستی قارچ‌ها و جلبک‌ها پدید می‌آیند و برحسب نوع قارچ و جلبک‌ها شکل آنها متغیّر است. گلسنگ‌ها انتشار جغرافیائی وسیعی دارند. این گیاهان روی سنگ‌ها ، صخره‌ها ، تنهٔ درختان ، ساقهٔ گیاهان و در سطح زمین می‌رویند. در نقاط کوهستانی ، مناطق قطبی و در شرایط نامناسب برای رویش سایر گیاهان می‌رویند.