آفتاب
کد D92447

Heterosis | توان (قدرت) آمیخته‌گری


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
توان (قدرت) آمیخته‌گری

واژه انگلیسی
Heterosis

توضیحات
برتری یک حیوان آمیخته (هیبرید) از جنبه‌های قدرت ، تولید ، قابلیت انتقال صفات و غیره نسبت به میانگین این صفات در والدین خالص.
Hybrid vigor