آفتاب
کد D91114

Filicineae | سرخسیان ، سرخس سانان ، خانوادهٔ سرخس‌ها


موضوع
کشاورزی، جنگلداری و شیلات

واژه نامه
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی

واژه فارسی
سرخسیان ، سرخس سانان ، خانوادهٔ سرخس‌ها

واژه انگلیسی
Filicineae

توضیحات
گیاهانی هستند نهانزاد ، دارای هاگینه‌هائی در زیر برگ‌ها یا روی برگ‌های مخصوص؛ ساقه‌های خزنده یا زیرین؛ برگ‌هائی بسیار بزرگ و معمولاً با بریدگی‌های بسیار روی هر ساقه. هاگینه‌ها در بعضی انواع توسط نقاب نازکی پوشیده و این نقاب (پرده) در زمان شکفتن هاگینه پاره می‌شود. شکل نقاب مذکور کلید تشخیص انواع سرخس است.