آفتاب
کد D83954

TIMOLOL MALEATE (optic) | تیمولول مالئات (چشمی)


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
راهنمای کامل داروهای ژنریک و گیاهی ایران ـ داروهای ژنریک

واژه فارسی
تیمولول مالئات (چشمی)

واژه انگلیسی
TIMOLOL MALEATE (optic)

نام تجاری دارو
Blocadren, Timoptic

گروه دارویی
چشم - درمان گلوكوم

گروه شیمیایی دارو
آنتاگونیت بتاآدرنرژیک.

مكانیسم اثر
با یک مکانیسم ناشناخته، تولید مایع زلالیه را می‌کاهد.

موارد مصرف
افزایش فشارچشمی، گلوکوم با زاویه باز مزمن، گلوکوم ثانویه، گلوکوم ناشی از فقدان عدسی.

میزان مصرف
بالغین: چکاندن ۱ قطره از محلول ۵/۰ـ۲۵/۰ درصد در چشم گرفتار دوبار در روز، سپس یک قطره به‌عنوان دوز نگهدارنده در صورت نیاز ممکن است ۱ قطره از محلول ۲۵/۰ درصد دوبار در روز افزوده شود.
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط، آسم، بلوک قلبی درجه دو یا سه، نارسائی بطن راست، گلوکوم مادرزادی (در بچه‌ها)، COPD.

توضیحات دارو
عوارض جانبی:
دستگاه عصبی مرکزی: ضعف، خستگی، افسردگی، اضطراب، سردرد، تیرگی شعور.
گوارشی: تهوع، بی‌اشتهائی، سوءهاضمه.
چشم، گوش، حلق و بینی: تحریک چشم، کونژنکتیویت، کراتیت.
پوستی: راش، کهیر، قلبی‌عروقی، برادیکاردی، افت فشارخون، دیس‌آریتمی.
فارماکوکینتیک: شروع اثر: ۳۰ـ۱۵ دقیقه. اوج اثر: ۵ـ۱ ساعت. مدت اثر: ۲۴ ساعت. دفع: کلیوی (نیمه عمر ۴ـ۲ ساعت).
ملاحظات پرستاری:
آموزش به بیمار و خانواده:
ـ هرگونه تغییر در بینائی با تاری یا از بین رفتن دید را گزارش کنید تنفس مشکل، عرق کردن و گرگرفتگی هنگامی‌که دارو به‌طور سیستمیک جذب گردد ممکن است رخ دهند.
ـ روش چکاندن قطره که شامل فشار روی کیسه اشکی به‌مدت یک دقیقه می‌باشد را برای مریض توضیح دهید، قطره‌چکان نباید با چشم تماس داشته باشد.
ـ ممکن است به درمان طولانی‌مدت نیاز پیدا شود.
ـ با ادامه مصرف دارو از میزان تاری‌دید کاسته می‌شود.