آفتاب
کد D80333

Stainless steel | فولاد زنگ‌نزن


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
فولاد زنگ‌نزن

واژه انگلیسی
Stainless steel

توضیحات
آلیاژ فولاد پر استحکام و چقرمه ، معمولاً ۴ تا ۲۵% کروم و نیکل ، به‌عنوان عناصر آلیاژی دارد؛ در برابر خوردگی و زنگ زدن بسیار مقاوم است.