آفتاب
کد D56459

Blocage | بلوکاژ


موضوع
ساختمان

واژه نامه
فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان

واژه فارسی
بلوکاژ

واژه انگلیسی
Blocage

توضیحات
کار بنٌایی تشکیل شده از قطعات سنگ با شکل‌های نامنظم که در توده‌ای از ملاط قرار گرفته‌اند.