آفتاب
کد D53027

Silo | ساختمان سیلو ، انبار غلات


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
ساختمان سیلو ، انبار غلات

واژه انگلیسی
Silo

توضیحات
ساختمان‌هائی که در آنها غلات یا علوفه سبز خرد شده تحت شرایط خاص ذخیره می‌شود ، انواع متفاوتی دارد که معمولاً نوع آن تحت تأثیر شرائط آب و هوائی و قسمت ساخت تعئین می‌شود. در مناطق پر باران معمولاً از سیلوهای روی زمینی به اشکال عمودی (برجی) یا افقی (دیواری) ، و در مناطق خشک از سیلوهای زیرزمینی (گودالی) استفاده می‌شود. از سیلوهای برفی ، پلاستیکی و غیره نیز تحت شرائط خاص استفاده می‌شود. گاهی بدون نیاز به ساختمان سیلو یا موارد فوق و تنها با تخلیه علوفهٔ خرد شده روی سطح زمین (سطح بتنی یا خاکی) و کوبیدن علوفه سیلو شده و انداختن پلاستیک روی تودهٔ علوفهٔ کوبیده شده اقدام به تهیهٔ سیلوی علوفه می‌شود. غلات خشک معمولاً در سیلوهای برجی و تحت شرائط تهویه خاص ذخیره می‌شود ، اما گاهی از ساختمان‌های نوع سوله نیز برای ذخیره غلات استفاده می‌کنند. صرف‌نظر از شکل ساختمان‌های ذخیره غلات یا علوفه سبز (برای دام‌ها) ، رعایت شرائط ویژه حفاظت از مواد ذخیره شده عامل اصلی محافظت مواد ذخیره شده محسوب می‌شود.