آفتاب
کد D50410

Low methoxyl pectin. | پکتین کم‌متوکسیل


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
پکتین کم‌متوکسیل

واژه انگلیسی
Low methoxyl pectin.

توضیحات
صمغی است مشتق از اسید پکتینیک که متیل موجود در آن ۵۰ درصد کمتر از پکتین معمولی است. این صمغ به اسیدیته حساسیتی ندارد و در شرائط فقدان قند ، با نمک‌های کلسیم ژل قابل برگشت تشکیل می‌دهند. در صورت کم‌بودن متوکسیل ، برای حل شدن نیاز به جوشاندن دارد. این صمغ را به میزان ۰/۸ تا ۱/۴ درصد به ژله‌های کم‌کالری ، به میزان ۱ تا ۱/۵ درصد به دسرها و ژله‌های شیرین و به میزان ۰/۵ تا ۱/۴ درصد به ژل‌های میوه می‌افزایند.