آفتاب
کد D47139

Biuret test. | آزمایش بیوره


موضوع
صنعت

واژه نامه
فرهنگ صنایع غذایی

واژه فارسی
آزمایش بیوره

واژه انگلیسی
Biuret test.

توضیحات
نوعی آزمایش شیمیائی برای تعئین مقدار یک پروتئین در یک محلول. معرّف بیوره که حاوی سولفات مس است ، به رنگ آبی روشن است. وقتی معرف بیوره در یک محلول قلیائی قوی به پروتئین اضافه شود ، بر اثر واکنش بیوره با پیوندهای پیتیدی ، رنگ آبی بنفش ایجاد می‌شود. شدّت این رنگ بستگی به مقدار پروتئین موجود در محلول دارد.