آفتاب
کد D37483

Eurovurrency Market | بازار پول اروپا


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
بازار پول اروپا

واژه انگلیسی
Eurovurrency Market

توضیحات
بازاری بین‌المللی که در آن پول کشورهای عمدۀ صنعتی و مالی ، به صورت مانده‌های موجود نزد بانک‌های این کشورها ، به وام داده می‌شود. بازار پول اروپا ، برخلاف نامش ، محدود به پول‌ها و مراکز مالی اروپا نمی‌شود. در اواخر دهۀ ۱۹۵۰ این بازار نخست به‌‌صورت بازار دلار اروپایی در لندن و دیگر مراکز مالی خارج از ایالات‌متحده آغاز به کار کرده و پیدایش آن در حقیقت معلول دو عامل اصلی بود: افزایش کسری تراز پرداخت‌های ایالات‌متحده و در نتیجه تجمع روز افزون دلار در خارج از آمریکا و بالاتر بودن نرخ بهره در خارج از ایالات متحده. امروزه نیز دلار همچنان به‌‌صورت پول اصلی بازار پولی اروپا باقی مانده است. پول‌های این بازار به مدت‌های مختلف و حداکثر هفت ساله به وام داده می‌شود ، لیکن مدت اغلب وام‌ها از یک سال درنمی‌گذرد.
از زمان افزایش قیمت نفت در ۷۴-۱۹۷۳ ، کشورهای واردکنندۀ نفت به‌‌منظور تأمین کسری پرداخت‌های خود مبالغ هنگفتی از بازار پول اروپا وام گرفته‌اند ، و بازار مزبور در حقیقت تبدیل به مجرای اصلی دورگرد وجوه از محل مازاد تراز پرداخت‌های کشورهای عضو اوپک شده ، که حاصل آن طولانی‌تر شدن موعد پرداخت وام‌های این بازار بوده است ---> بازار پول.