آفتاب
کد D36897

Leading edge | لبه مقدم


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
لبه مقدم

واژه انگلیسی
Leading edge

توضیحات
(۱) در پیمایش نوری ، لبه‌ای از نوشته یا صفحه که اول به محیط خواندن وارد می‌شود.
(۲) اصطلاحی که دلالت بر رهبری تکنولوژیکی دارد: «در صف مقدم تکنولوژی».