آفتاب
کد D34640

IC | مدار مجتمع


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مدار مجتمع

واژه انگلیسی
IC

توضیحات
علامت اختصاری Integated Circuit
مدارالکترونیکی پیچیده که روی قطعه‌ای مانند تراشه سیلیکان ساخته می‌شود.