آفتاب
کد D34492

Grid chart | نمودار شبکه‌ای


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
نمودار شبکه‌ای

واژه انگلیسی
Grid chart

توضیحات
جدولی که اطلاعات ورودی را به برنامه کاربردی مربوط به آن ، مرتبط می‌کند.