آفتاب
کد D236282

Sodium folate | فولات سدیم


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
فولات سدیم

واژه انگلیسی
Sodium folate

توضیحات
ترکیبی که در کم‌خونی‌ها و کنترل اسهال در بیماری اسپرو (sprue) مورد استفاده قرار می‌گیرد.