آفتاب
کد D228688

Jacobson's organ | اندام ژاکوبسون، ژاکوبسون


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
اندام ژاکوبسون، ژاکوبسون

واژه انگلیسی
Jacobson's organ

توضیحات
کیسه‌ای در تیغه بینی که در انسان از بین رفته است و فقط در جنین وجود دارد.