آفتاب
کد D226562

Myxedema | میکزدم


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
میکزدم

واژه انگلیسی
Myxedema

توضیحات
تورم خشک مومی شکل همراه با ذخیره غیرطبیعی موسین در پوست که اغلب با کم‌کاری غده تیروئید همراه است.