آفتاب
کد D21682

Cliometrics | تاریخ‌سنجی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
تاریخ‌سنجی

واژه انگلیسی
Cliometrics

توضیحات
نام جدیدی که اخیراً به تاریخ اقتصاد که با استفاده از اقتصادسنجی به مطالعه وقایع اقتصادی می‌پردازد ، داده‌اند. به یک تعبیر همهٔ کارهای اقتصادسنجی را می‌توان تاریخ‌سنجی دانست. زیرا اطلاعات و ارقام مورد استفاده مربوط به گذشته‌اند. با این حال هر قدر قدمت ارقام بیشتر باشد ، اصطلاح تاریخ‌سنجی بیشتر توجیه می‌شود.