آفتاب
کد D215514

Estradiol | استرادیول


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
استرادیول

واژه انگلیسی
Estradiol

توضیحات
یک ترکیب استروژنی با فرمول بسته C۱۹H۲۴O۲ که در ادرار مادیان حامله و مایع فولیکولی خوک وجود دارد. به طریق صناعی نیز تهیه شده است که به اشکال زیر مصرف می‌شود.