آفتاب
کد D215111

Epigastrium | بالای شکم، طاق دل، اپی‌گاستر


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
بالای شکم، طاق دل، اپی‌گاستر

واژه انگلیسی
Epigastrium

توضیحات
قسمتی از ناحیه شکمی که درست روی معده قرار گرفته است.