آفتاب
کد D212731

Devic's disease | بیماری دویک


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
بیماری دویک

واژه انگلیسی
Devic's disease

توضیحات
نوعی بیماری که مغز و نخاع را مبتلا کرده، ضایعات آشکاری در عصب بینائی ایجاد می‌کند.