آفتاب
کد D208067

Nasal cavity | حفره بینی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
حفره بینی

واژه انگلیسی
Nasal cavity

توضیحات
حفره مفروش با مخاط که در هر طرف دیواره یا سپتوم بینی داخل بینی قرار دارد.