آفتاب
کد D207187

Caffeinism | کافینیسم، مسمومیت با کافئین


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
کافینیسم، مسمومیت با کافئین

واژه انگلیسی
Caffeinism

توضیحات
حالت مرضی که در اثر مصرف بیش از حد کافئین ایجاد می‌شود؛ حالت بیماری ناشی از مصرف زیاد قهوه