آفتاب
کد D200335

Toddy | شیره خرما كه در ساختن عرق خرما به‌كار می‌رود، عرق خرما كه با آب گرم مخلوط شود.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
شیره خرما كه در ساختن عرق خرما به‌كار می‌رود، عرق خرما كه با آب گرم مخلوط شود.

واژه انگلیسی
Toddy