آفتاب
کد D158282

Bobby socks | جوراب ساقه بلند دخترانه.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
جوراب ساقه بلند دخترانه.

واژه انگلیسی
Bobby socks