آفتاب
کد D152068

Ascites | آسیت، آب آوردن شکم


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آسیت، آب آوردن شکم

واژه انگلیسی
Ascites

توضیحات
پیدایش مایع آزاد در حفره صفاقی که در اثر افزایش فشار وریدی یا کاهش آلبومین پلاسمای خون است. علت آن بیشتر نارسائی قلب، سیروز کبدی و اختلال کلیوی است.