آفتاب
کد D150409

Anisometropia | آنیزومتروپی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
آنیزومتروپی

واژه انگلیسی
Anisometropia

توضیحات
مساوی‌نبودن قدرت انکسار دو چشم با درجه نسبتاً زیاد و قابل‌توجه