آفتاب
کد D147084

Activity | فعالیت


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی

واژه فارسی
فعالیت

واژه انگلیسی
Activity

توضیحات
۱- هرگونه عمل ذهنی یا حرکتی که به اقدام فرد بستگی دارد.
۲- هر کار یا وضع یادگیری که دانش‌آموزان به تحریک میل و رغبت خود انجام می‌دهند و به هدف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های منظور می‌رسند و معمولاً شامل بحث ، تجربه ، و مطالعه در میدان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های گوناگون علم و معرفت می‌باشد.