آفتاب
کد D104634

Cliometrics | باستان‌شناسی‌اقتصادی، اقتصاد باستان‌شناسی


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
باستان‌شناسی‌اقتصادی، اقتصاد باستان‌شناسی

واژه انگلیسی
Cliometrics

توضیحات
نامی است برای تاریخ اقتصادی "جدید" که از اقتصاد سنجی برای بررسی موضوعات و مطالبی استفاده می‌کند که تاریخ نویسان اقتصادی مورد بحث قرار می‌دهند. به یک معنا، همهٔ کارهای اقتصاد سنجی، یک باستان‌شناسی است زیرا داده‌هائی را به‌کار می‌گیرند که در گذشته ایجاد شده‌اند.