آفتاب

فرهنگ جامع مدیریت

نویسنده : زاهدی ـ الوانی ـ فقیهی ، ناشر : دانشگاه علامه طباطبایی ، سال انتشار : ۱۳۷۹

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۵,۹۳۴ مورد
نمایش ۱ تا ۲۵ از ۵,۹۳۴ مورد

جستجوی لغت • جستجوی لغات به صورت فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی میسر است.
 • می‌توان جستجوی کلمه مورد نظر را روی یکی از موضوعات یا روی تمامی آنها انجام داد.
 • نحوه جستجو می تواند به شیوه های زیر انجام شود:
  1. مطابق با کلمه : جستجو روی کلماتی انجام میگیرد که دقیقا مشابه کلمه تایپ شده باشند.
  2. به صورت پیشوند : جستجو روی کلماتی صورت میگیرد که شروع کلمه مثل کلمه تایپ شده باشد.
  3. به صورت پسوند : جستجو روی کلماتی صورت میگیرد که انتهای کلمه مثل کلمه تایپ شده باشد.
  4. می‌توان در جستجو همه حالات فوق را درنظر گرفت.