آفتاب

فرهنگ پزشکی دورلند | صفحه ۲

نویسنده : نویسنده: دکتر ویلیام الکساندر نیومن دورلند ترجمه: دکتر محمد هوشمند ویژه ، ناشر : توتیا ، سال انتشار : ویرایش دوم

جستجوی لغت  • جستجوی لغات به صورت فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی میسر است.
  • می‌توان جستجوی کلمه مورد نظر را روی یکی از موضوعات یا روی تمامی آنها انجام داد.
  • نحوه جستجو می تواند به شیوه های زیر انجام شود:
    1. مطابق با کلمه : جستجو روی کلماتی انجام میگیرد که دقیقا مشابه کلمه تایپ شده باشند.
    2. به صورت پیشوند : جستجو روی کلماتی صورت میگیرد که شروع کلمه مثل کلمه تایپ شده باشد.
    3. به صورت پسوند : جستجو روی کلماتی صورت میگیرد که انتهای کلمه مثل کلمه تایپ شده باشد.
    4. می‌توان در جستجو همه حالات فوق را درنظر گرفت.